Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
KGSRL


Kandidaat leden die nog niet bij de Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB) aangesloten ziijn via een andere club kiezen voor "Hoofdclubspeler".

De optie "Tweede aansluiting" kan zijn, ofwel een tweede lid van eenzelfde gezin, in dit geval is het duurste lidgeld eerste aansluiting; ofwel reeds als hoofdclubspeler aangesloten bij een andere schaakclub.
Stamnummer indien reeds aangesloten, of in verleden aangesloten geweest, bij de KBSB.


Voornaam
Naam
Adres
Postnummer
Gemeente
Geboorteplaats
Geboortedatum
Nationaliteit
GSM-nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Door te klikken op "Verstuur" tekent u dit document, na betaling van het verschuldigde lidgeld bent u ingeschreven als lid van de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez (KGSRL).
Voor personen jonger dan 18 jaar is een bevestiging van ouder of voogd nodig.

Wat gebeurt er met de hier verzamelde persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verzameld in de ledenadministratie en onder andere gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, u informatie te sturen, competities en/of toernooien in te richten, lidgelden en inschrijvingsgelden te innen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, kortom om een goede werking van de club of de vzw mogelijk te maken. Uw persoonsgegevens worden door de club niet aangewend voor direct-marketingdoeleinden of geautomatiseerde verwerking of profiling en worden er bewaard zolang dit nodig is om de goede werking van de club of de vzw te verzekeren. Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt en/of gedeeld in de administraties van de overkoepelende schaakinstanties (zoals bv. Liga, VSF, KBSB, Fide enz.. ). Dit in het kader van het lidmaatschap van de club in deze instanties en voor de organisatie en verwerking van resultaten in bepaalde toernooien en/of competities.
A A N S L U I T I N G S F I C H E    K G S R L
Lidgeld te betalen op rekening BE48 7374 2629 4027
BIC KREDBEBB met vermelding van Naam+Voornaam van het nieuwe lid.

Disclaimer en privacybeleid