Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
BK RAPID SENIOREN 2019
Mogen deelnemen:

Alle Belgen die aangesloten zijn bij de KBSB en die tot onderstaande
leeftijdscategorieŽn behoren + Belgen die niet aangesloten zijn bij de KBSB,
maar die een FIDE-ID hebben + Buitenlandse spelers in het bezit van een FIDE-
ID (zie hierna voor de toekenning van de titels)

Toernooi in twee categorieŽn:

50+ (geboortejaar 1969 of lager)
65+ (geboortejaar 1954 of lager)

Volgende titels en bekers kunnen behaald worden:

- Toernooiwinnaar 50+ indien geen titelgerechtigde
- Belgisch Kampioen 50+ / Belgisch Kampioene 50+
- Toernooiwinnaar 65+ indien geen titelgerechtigde
- Belgisch Kampioen 65+ / Belgisch Kampioene 65+

Prijzengeld:

Ä 500 met de steun van de KBSB + inschrijvingsgeld
Prijsverdeling ad valvas voor het einde van de 2de ronde

Homologatie FIDE is voorzien

Uurschema:

Wij proberen stipt om 10.30 uur te starten, met pauze voorzien om 13.15 u na 4
ronden, ronde 5 om 14 u, prijsuitreiking rond 18.30 u. Er zijn diverse belegde
broodjes en croque-monsieurs voorzien.
Peuvent participer:

Tous les joueurs Belges affiliés à la FRBE et appartenant aux catégories d’âge
décrites ci-après + les Belges non affiliés à la FRBE mais détenteurs d’une FIDE-
ID + les joueurs étrangers détenteurs d’une FIDE-ID (voir ci-dessous pour
l’octroi des titres)

Tournoi en deux catégories:

50+ (année de naissance 1969 ou antérieure)
65+ (année de naissance 1954 ou antérieure)

Les titres suivants (+ coupes) peuvent être obtenus:

- Vainqueur du tournoi 50+ si celui-ci n’a pas droit au titre
- Champion de Belgique 50+ / Championne de Belgique 50+
- Vainqueur du tournoi 65+ si celui-ci n’a pas droit au titre
- Champion de Belgique 65+ / Championne de Belgique 65+

Prix:

€ 500 avec le soutien de la KBSB + frais d’inscription
La distribution sera affichée avant la fin de la 2e ronde
Une homologation FIDE est prévue

Schéma horaire:

Nous nous efforcerons de commencer à
10h30 précises, avec pause prévue à 13h15 après 4 rondes, ronde 5 à 14h,
remise des prix prévue aux alentours de 18h30. Des sandwiches garnis et des
croque-monsieurs seront disponibles.

Individuele uitslagen op de website van KBSB: