Verslag OVIC R1
Op zondag 4 oktober 2020 was het zover. Na maandenlange schaakinactiviteit naar aanleiding van een Chinees beestje werd de competitie hernomen.  Althans in Oost-Vlaanderen: de Oost-Vlaamse interclubs (kortweg OVIC) gingen van start, op zondagen (in plaats van voorheen op vrijdagen), in vervanging van de nationale interclubs die dit seizoen 20-21 niet zullen plaatsvinden omwille van datzelfde beestje enerzijds en omdat de niet-beëindigde editie 19-20, na beslissing van de KBSB, nog moet afgewerkt worden in het voorjaar van 2021, anderzijds.

Onze club slaagde erin nog een aanzienlijk aantal ploegen van 4 spelers aan de start te krijgen, dit ondanks corona en - naar aanleiding hiervan - onze geslonken ledenlijst.

De uitdagingen van de nieuwe interclubverantwoordelijke waren (en zijn) dus niet min: 13 volwaardige ploegen opstellen, forfaits vermijden en, in samenwerking met de andere bestuursleden, erop nazien dat de coronamaatregelen nageleefd worden. Eén van de moeilijkste uitdagingen is de te respecteren speeloppervlakte per speler (en hiermee verbonden de afstandsregel van 1,5 meter) !

De eerste ronde verliep vlekkeloos op organisatorisch gebied: ik diende slechts 2 reserven op te stellen (op 52 spelers) en de onderlinge ontmoetingen tussen 6 ploegen kon ik verschuiven naar de week erna, op zaterdag 10/10. Zodoende was er steeds voldoende ‘ademruimte’ in ons lokaal.
  Ook op sportief vlak werden geen moeilijkheden genoteerd.

Resultaatgericht vallen mij de verpletterende overwinningen van ploeg 2 (3,5 - 0,5 winst tegen Deurne 1) en ploeg 8 (4 - 0 winst tegen LSV Chesspirant 5) op, terwijl de ploegen 7, 9 en 11 ons een revanche verschuldigd zijn.  Zeker de jeugdige knapen van ploeg 7 !!
De onderlinge ontmoetingen tussen ploegen 3&4, 5&6 en 12&13 verliepen gelijkopgaand, met de kleinst mogelijke overwinning van ploeg 6 (eveneens jeugdig talent) tegen ploeg 5 (aspirant kampioenen in de NIC) en een billijk gelijkspel voor de overige ploegen. Individueel viel mij de remise tussen oude rot Yves en jeugdige stormram Amir op.

De volgende ronde kondigt zich al aan komende zondag, waar ik nu al op zoek ben naar een vervanger van een speler die zich teruggetrokken heeft naar aanleiding van de stijging van de coronacijfers, en 4 reserven (2 voor ploeg 1 en 2 voor ploeg 8).

Verslag: Valère - 11/10/20
 

Oost-Vlaamse Interclub 2020-2021
Schaakhuis Ca´ssa vzw - Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez
Abrahamstraat 46, B-9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0411.954.149 - RPR Gent
www.kgsrl.be - info@kgsrl.be - caissa@kgsrl.be
KGSRL
KONINKLIJKE GENTSE SCHAAKKRING RUY LOPEZ
Home